Zakład usług ciepłowniczych

Pompa ciepła powietrzna

Wybierz nowoczesną powietrzną pompę ciepła, która zapewni Ci ciepło i oszczędność energii – skontaktuj się z naszym biurem: tel. 605 072 005 lub e-mail: termus@termus.pl.

Powietrzna pompa ciepła do ogrzewania  wykorzystuje ciepło z powietrza atmosferycznego.  Pompy ciepła pracują efektywnie  nawet w temperaturze do -15 oC. Przy niższej temperaturze, włączane jest dodatkowe źródło ciepła – może to być wbudowana grzałka elektryczna lub kocioł grzewczy. Zaletami tego typu pomp ciepła są niższe koszty wykonania instalacji, łatwy montaż, możliwość zabudowy w budynku lub na zewnątrz nawet na małej działce.

Korzyści z zastosowania pompy ciepła

  • Niskie koszty eksploatacji – nie potrzebuje żadnego paliwa, za korzystanie z wytworzonej energii cieplnej nie trzeba płacić. Koszty energii elektrycznej niezbędnej do zasilenia pompy ciepła są niewielkie. Jak pokazują szacunki dla domu o powierzchni 150-200 m2 roczny koszt ogrzewania wynosi szacunkowo ok. 2200 – 4900 zł*. Ostateczny koszt będzie zależał m.in. od: jakości izolacji budynku, zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach, wielkości budynku i cen energii elektrycznej.
  • Bezobsługowość – jej działanie oparte jest na automatyce, nie wymaga obsługi przez człowieka. Oszczędza Twój czas! 
  • Ekologiczność – instalacja nie emituje spalin  i pozwala znacznie zmniejszyć emisję CO2 przez gospodarstwo domowe.

Jak wygląda realizacja inwestycji?

I Etap

Rozmowa wstępna z Klientem, której celem jest rozpoznanie Jego potrzeb i oczekiwań względem źródła ciepła jak i instalacji c.o. W efekcie Klient otrzymuje ofertę zawierającą rekomendację źródła ciepła najlepiej dopasowanego do warunków lokalnych oraz indywidualnego zapotrzebowania na ciepło.

II Etap

Uzgodnienie z Klientem miejsca montażu jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu technicznym. Wykonanie  fundamentu i osadzenie jednostki zewnętrznej.

III Etap

Połączenie jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną.

IV Etap

Wykonanie próby szczelności instalacji pompy ciepła. Próba wykonywana jest azotem.

V Etap

Napełnienie przewodów gazowych czynnikiem chłodniczym.

VI Etap

Uruchomienie pompy obiegowej instalacji c.o., ewentualne jej odpowietrzenie oraz wyregulowanie.

VII Etap

Końcowa regulacja według indywidualnego zapotrzebowania Klienta oraz szkolenie użytkownika instalacji.

Wybierz nowoczesną powietrzną pompę ciepła, która zapewni Ci ciepło i oszczędność energii – skontaktuj się z naszym biurem: tel. 605 072 005 lub e-mail: termus@termus.pl.

* Przy założeniu 1zł/kWh


Zdjęcia z realizacji inwestycji na powietrzną pompę ciepła w Lublińcu

Osadzenie jednostki centralnej powietrznej pompy ciepła.

Osadzenie jednostki centralnej powietrznej pompy ciepła.

Połączenie jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną pompy ciepła.

Połączenie jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną pompy ciepła.

Uruchomienie pompy obiegowej instalacji c.o.

Uruchomienie pompy obiegowej instalacji c.o.