Zakład usług ciepłowniczych

Pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem

Wybierz nowoczesną pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła, która zapewni Ci ciepło i oszczędność energii – skontaktuj się z naszym biurem: tel. 605 072 005 lub e-mail: termus@termus.pl.

Gruntowa pompa ciepła pobiera do ogrzewania ciepło z ziemi. Własnością gruntu jest zdolność do magazynowania ciepła z otoczenia i jego przechowywanie. Dlatego dolne źródło ciepła ma stałą i względnie wysoką temperaturę przez cały rok, co przekłada się na wysoką wydajność. Ciepło zmagazynowane w gruncie jest pobierane przez czynnik grzewczy (solankę) krążący w ułożonym w gruncie systemie rur, czyli wymienniku ciepła. W zależności od wielkości działki może być ułożony poziomo, pionowo lub spiralnie.

Zalety zastosowania pompy ciepła

  • Niskie koszty eksploatacji – nie potrzebuje żadnego paliwa, za korzystanie z wytworzonej energii cieplnej nie trzeba płacić. Koszty energii elektrycznej niezbędnej do zasilenia pompy ciepła są niewielkie. Jak pokazują szacunki dla domu o powierzchni 150-200 m2 roczny koszt ogrzewania wynosi szacunkowo ok. 2200 – 4900 zł*. Ostateczny koszt będzie zależał m.in. od: jakości izolacji budynku, zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach, wielkości budynku i cen energii elektrycznej.
  • Bezobsługowość – jej działanie oparte jest na automatyce, nie wymaga obsługi przez człowieka. Oszczędza Twój czas! 
  • Ekologiczność – instalacja nie emituje spalin  i pozwala znacznie zmniejszyć emisję CO2 przez gospodarstwo domowe.


Jak wygląda realizacja inwestycji?

I Etap

Rozmowa wstępna z Klientem, której celem jest rozpoznanie Jego potrzeb i oczekiwań względem źródła ciepła jak i instalacji c.o. W efekcie Klient otrzymuje ofertę zawierającą rekomendację źródła ciepła najlepiej dopasowanego do warunków lokalnych oraz indywidualnego zapotrzebowania na ciepło.

II Etap

Wykonanie wymiennika gruntowego w postaci kolektora lub sondy.

III Etap

Montaż centrali grzewczej z pompą ciepła w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym. Podłączenie do kolektora wymiennika gruntowego. Montaż do kolektora instalacji c.o.

IV Etap

Wykonanie próby szczelności  instalacji pompy ciepła. Próba taka wykonywana jest sprężonym powietrzem.

V Etap

Napełnienie gruntowej pompy ciepła roztworem płynu niezamarzającego, następnie  jej odpowietrzenie.

VI Etap

Uruchomienie pompy obiegowej instalacji c.o., ewentualne jej odpowietrzenie oraz wyregulowanie.

VII Etap

Uruchomienie całej instalacji pompy ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania. Końcowa regulacja według indywidualnego zapotrzebowania Klienta oraz szkolenie użytkownika instalacji.


Wybierz nowoczesną pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła, która zapewni Ci ciepło i oszczędność energii – skontaktuj się z naszym biurem: tel. 605 072 005 lub e-mail: termus@termus.pl.

* Przy założeniu 1zł/kWh


Zdjęcia z realizacji inwestycji na pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem w Lublińcu

Prace ziemne pod wymiennik gruntowy pompy ciepła.

Prace ziemne pod wymiennik gruntowy pompy ciepła.

Wykop pod wymiennik gruntowy pompy ciepła.

Wykop pod wymiennik gruntowy pompy ciepła.

Montaż centrali grzewczej z pompą ciepła w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym.

Montaż centrali grzewczej z pompą ciepła w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym.

Wykonanie próby szczelności  instalacji pompy ciepła przy pomocy sprężonego powietrza.

Wykonanie próby szczelności instalacji pompy ciepła przy pomocy sprężonego powietrza.

Napełnienie gruntowej pompy ciepła roztworem płynu niezamarzającego.

Napełnienie gruntowej pompy ciepła roztworem płynu niezamarzającego.

Uruchomienie pompy obiegowej instalacji c.o.

Uruchomienie pompy obiegowej instalacji c.o.

Uruchomienie całej instalacji pompy ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania.

Uruchomienie całej instalacji pompy ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania.